Ogaden: Vad handlar det om?

Det är utan tvekan ett glädjebesked att Martin Schibbye och Johan Persson fått komma hem till Sverige efter sin långa tid i etiopiskt fängelse. Mycket har sagts och skrivits om Johans och Martins öde, om Etiopiens regering och rättssystem samt om Lundin Oils och andra oljebolags verksamhet i landet. Mycket litet har dock sagts om själva den väpnade konflikten i Ogaden och utifrån pressens och det som tycks ha varit Schibbyes och Perssons journalistiska uppdrag på platsen kan man lätt få intrycket att det handlar om ännu en oljekonflikt. Så är inte fallet. Vilket då leder mig till frågan: Ogaden, vad handlar det om? (Följande stammar helt från UCDP Conflict Encyclopedia, som man hittar på: http://www.ucdp.uu.se/database)

Ovan en karta som dels visar Ogaden och några av de platser man bekräftat att Johan och Martin befunnitsig

på. Kartan visar även intensiteten i strider och andra våldsamheter mellan den etiopiska regeringen och ONLF

 mellan 1989 och 2010. Helt röda markeringar visar områden med 500 eller fler dödsoffer.

Lite historia

Etiopien är ett av väldigt få länder i Afrika som undgick att koloniseras (Liberia undslapp också, men fler länder kan jag inte komma på på rak arm), då territoriet vid tiden för koloniseringarna styrdes av ett relativt starkt kejsardöme. Landet föll dock under italiensk kontroll efter en invasion på 1930-talet (då Etiopien ofta kallades Abyssinien). Den siste kejsaren på tronen var alla rastafaris bäste vän Haile Selassie, som jag återkommer till om en kort stund.

Området som vi nu kallar Ogaden ligger i sydöstra Etiopien och kom under etiopisk kontroll på 1880-talet. Ogaden är inte dem term för området som den etiopiska regeringen använder, utan de föredrar att kalla den för dess administrativa namn: Somali regionen. Befolkningen här är – till skillnad mot resten av Etiopien – etniskt somaliskt och därmed också muslimsk. Det är förstås på grund av detta faktum som regionen ofta kallas Somali. En annan populär term för området är Västra Somalia, vilket används av de inom området som söker att få området att ingå i ett Stor-Somalia. Just detta, dvs att regionen angränsar till Somalia, av många somalier ses som en del av Somalia, och att befolkningsmajoritet är just somalisk och muslimsk är av vikt för att förstå konflikten.

Hur trevlig och mysig Haile Selassie än framstår som poster boy för rastafaris och reggaemusiken så är det kalla fakta att han var en diktator som behandlade folket i Ogadenregionen synnerligen illa. De flesta i Ogaden levde som nomader och hade konservativa värderingar. Selassie hade inte mycket sympati för detta utan skapade skattesystem som svårt missgynnade dessa nomader samt drev igenom stängningar av koranskolor och omskrivningar av lagar som ogadenierna inte var speciellt nöjda med. I och med Somalias självständighet på tidigt 1960-tal och de drömmar om ett Stor-Somalia som då väcktes (som även innefattade Djibouti och delar av Kenya) tog vissa somalier i Ogaden mod till sig och började kräva autonomi och självständighet. Kring 1963 bildades Ogadens första rebellorganisation Ogaden Liberation Front (OLF). Denna hade dock inte mycket att sätta emot Selassies kejsardöme och utplånades i stort sett under 1964.

Efter detta första uppror blev Selassie än mindre mysig och trevlig. En pacificeringskampanj inleddes och innefattade misshandel, mord, beslagtagning av boskap (vilket är problematiskt om man är nomad) samt en relativt hård kampanj av att placera ut jordbrukare från Amharafolket i de bördigaste områdena i regionen. Värre blev det också när svältkatastrofen 1974-75 slår till i regionen. Många påpekar också att denna blev värre än vad som hade varit nödvändigt eftersom regeringen beslagtagit så pass mycket boskap och förhindrat nomadernas fria rörlighet till bättre betesmarker. Mycket roligare blev det inte heller när kejsare Selassie avhystes från tronen av Mengistu, ledaren för ’Derg’: en mycket mycket barbarisk marxist-leninistisk rörelse som tog kontroll över Etiopien.

Det var således inga större chock att en ny rebellrörelse bildades i kölvattnet av dessa katastrofer. 1976 framträder WSLF (Western Somali Liberation Front), vilka som namnet antyder, stödde Ogadens anslutning till Somalia. Gruppen understöddes mycket kraftigt av Somalias diktator Said Barre, en övertygad kommunist med drömmar om ett Stor-Somalia. WSLF hade en del initiala framgångar mot de etiopiska styrkorna då dessa var synnerligen försvagade av den enorma mängd väpnade konflikter de var inblandade i parallellt med Ogadenkonflikten. ’Dergen’ var som tidigare antytts en extremt brutal regim som inte fick några nya vänner bland de många olika folkgrupperna i Etiopien. Siad Barre i Somalia var dock inte nöjd med WSLF:s framgångar utan beordrade 1977 en invasion av området för att ansluta det till Somalia. Det gick inget vidare och de somaliska styrkorna kastades ut ur landet tillsammans med stora delar av WSLF, som ändock fortsatte göra motstånd fram till 1983 men i betydligt minskad skala. Till slut krossades dock även WSLF till följd av en mycket brutal insats av Mengistus mannar: bland annat ihopfösandet av alla civila i ’skyddade byar’ för att neka WSLF någon form av folkligt stöd.

Rent historiskt har det alltså mest gått utåt för människorna i Ogaden. Från att mest ha ignorerats av det etiopiska kejsardömet på 1880-talet övergick uppmärksamheten till strukturellt förtryck för att avslutas med brutalt våld från både Selassies och Mengistus sida.

Slutet på Mengistu

Även om WSLF hade krossats effektivt dök det snart upp nya aktörer på arenan. Omkring 1984 bildades Ogaden National Liberation Front (ONLF), vilka är den rebellgrupp som Johan och Martin hälsade på. Denna grupp är den enda som fortfarande är aktiv i någon större grad i området. ONLF:s uttalade mål var och är att skapa ett självständigt Ogaden (dvs inte gå ihop med Somalia) och befria sitt folk från vad de anser vara etiopisk kolonialism. Under 1980 och början av 1990-talen var ONLF inte speciellt militärt aktiva eller framgångsrika. Man hade en obetydlig del i det uppror som slutligen kastade ut Mengistu från makten i maj 1991 och som leddes av EPRDF (Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front). Då man var en sådan obetydlig maktfaktor i landet tog man fasta på EPRDF:s erbjudande om att ge Ogaden regional autonomi, även om målet fortsatt var självständighet. I samband med detta avtal fick man även en plats i regeringen. I valen 1992 vann ONLF stora segrar i Ogaden, men samexistensen med centralregeringen (som dominerades av Tigrayfolkets TPLF) darrade betänkligt under 1992 och 1993. Vilket i sin tur ledde till att administrationen i Ogaden (då helt kontrollerad av ONLF) utnyttjade sin konstitutionella (faktiskt) rätt att bli självstyrande. Konstitutionellt eller inte så var detta inte vidare populärt i centralregeringens kretsar och den väpnade konflikten bröt ut igen 1994.

Redan 1994 hade ONLF ett visst bett i käftarna, men man växte inte till sig militärt förrän 1998 då kriget mellan Etiopien och Eritrea (som är en helt annan och ganska bisarr saga) ledde till en stor beredvillighet hos Eritrea att skicka vapen och annat stöd till de rebellgrupper som ville separera sig från den etiopiska staten. Strategiskt sett var tanken här att tvinga Etiopien att omplacera styrkor från gränsen i norr ner till de sydöstra delarna. ONLF blev dock inte ens under Etiopien-Eritreakriget speciellt framgångsrikt militärt sett. Dock fortsätter gerillakriget även i skrivande stund.

Oljan

Olja tycks ha haft mycket litet med utbrottet av den väpnade konflikten att göra. Oljefyndigheter i Ogadenregionen blev en het potatis först på 2000-talet, dvs mer än 40 år efter att rebellgrupper fått rot i området. Det vore dock förenklat att säga att de potentiella oljefyndigheterna inte spelat eller spelar någon roll. Möjligheten till oljeinkomster påverkar givetvis den etiopiska centralregeringens ovilja att tillåta en självständig stat i Ogaden. Och en väldig expansion av antalet etiopiska soldater skedde 2006 delvis som ett svar på ONLF:s hot om att anfalla de främst kinesiska (Zhongyuan Petroleum) och malaysiska (Petronas) prospekteringarna i området. När ONLF 2007 anföll ett kinesiskt oljefält och dödade cirka 74 personer tog regeringsstyrkorna verkligen till hårdhandskarna. Det var vid detta tillfälle som regeringsarmén slog en järnring runt stora delar av Ogaden och kastade ut såväl ICRC som MSF och journalister. Inte mycket har läckt ut från området sedan dess (även om det var svårt att få information redan innan), men av det vi kunnat lägga vantarna på från pålitliga källor framgår det att svåra brott mot mänskliga rättigheter utförs. Och framförallt av regeringsstyrkor. Det skall dock tilläggas att ONLF inte heller är några duvungar.

Avslutning

Det här får räcka som en sammanfattning, även om en hel del mer finns att säga. Speciellt har jag tyvärr uteslutit detaljer om de faktionsstrider som rasat inom ONLF rörande huruvida man skall bedriva sin kampanj militärt eller ej. Men kort och gott kan man säga att ONLF:s kampanj för ett fritt Ogaden har djupa rötter och berör en långtgående historia av negligering och förtryck av olika centralmakter. I mångt och mycket liknar konfliktens historia den som utspelat sig i många andra etiopiska inbördeskonflikter såsom i Oromiya, Afar och Sidamaland.

Så, detta är vad Ogaden handlar om.

Besök UCDP Conflict Encyclopedia:s Etiopiensida för mer info.

Advertisements