Noted: Håkan Lindgren on visible and invisible wars in the media (in Swedish)

Frilandsskribenten Håkan Lindgren noterar i Svenska Dagbladet hur nyhetsvärderingen gör vissa konflikter osynliga och andra så pass synliga att mediekonsumenterna tappar begreppen om deras olika storlek. Bland annat noterar Håkan Lindgren hur lite uppmärksamhet kriget i Kongo fick relativt Israel-Palestina, trots den förstnämnda konfliktens betydligt större dödssiffror. Vidare följer en intressant diskussion om mediernas val av vad som skall upp på agendan rörande terrorism och väpnade konflikter.

LÄS i sin helhet HÄR.

 

//R

Advertisements

About uppsalaconflictdataprogram
Published by UCDP (Uppsala Conflict Data Program), the world's leading resource on conflict data. Posts are not reflective of the official views of either the Uppsala Conflict Data Program, the Department of Peace and Conflict Research or Uppsala university. Views posted reflect only the opinions and ideas of each respective signatory.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: